14 Replies to “So Sánh Bàn Phím Giả Cơ R8 1822 và R8 1818”

  1. Cùng là R8 1822 nhưng 1 loại có phím bóng đèn bên cạnh ctrl phải (Loại thay đổi được kiểu đèn). 1 loại có phím cửa sổ thông thường bên cạnh phím ctrl phải (Loại không thay đổi được kiểu đèn)???????????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *