4 Replies to “SỰ KIỆN VÀ NHÂN CHỨNG 1: Sốt rét ở Trường Sơn”

  1. Sốt rét bây giờ thuốc men đầy đủ còn sợ, nghe xong câu chuyện này mới thấy tinh thần của các thế hệ cha ông chúng ta không có khó khăn gian khổ nào có thể cản được

  2. Các thế hệ cha anh của chúng ta luôn có một tinh thần tuyệt vời , vượt qua mòn khó khăn thiếu thốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *