Posted onDự luật đặc khu tuy gần đây mới được quần chúng chú ý, nhưng cần biết rằng đề án phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ về chủ trương qua việc ban hành Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 về Đề án phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, và thí điểm xây dựng 2 đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái.

Trước khi có thông báo này của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ninh, khi đó do ông Phạm Minh Chính lãnh đạo với tư cách Bí thư Tỉnh ủy từ 2011, đã xây dựng Đề án “Phát triển KT-XH nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://thovn.net/category/bat-dong-san

2 Replies to “Sự thât đặc khu kinh tế Vân Đồn được thông qua xây dựng từ năm 2011 và đã hoàn thành”

  1. Dân vietnam cần được giải phóng khỏi bàn tay thống trị tàn bạo, ngu dốt của đảng ta; nói cho cùng XIN GIẢI THỂ ĐCSVN từ trên xuống dưới với sự giúp đỡ của 60 triệu dân bắc kỳ; đó là bọn người đưa đcsvn vào vietnam từ đầu; nếu không thì dân vietnam không tha cho đcsvn; xin giải thể đcsvn ngay bây giờ; không thể chờ được nữa;

    Làm tay sai cho tàu cộng hay làm tay sai cho thiên triều phải có kiến thức, nghệ thuật, phước đức, khả năng, v.v. Các bác tbt & ctn nguyen phu trong, các đảng viên của bct, và tất cả đảng viên đcsvn đã và đang thành công mỹ mãn trong công việc làm tay sai cho tàu cộng;

    Bây giờ các bác hãy tự giải tán, tự giải tán đảng cộng sản vietnam và giao quyền lãnh đạo nước vietnam cho dân vietnam; cám ơn trước;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *