11 Replies to “Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy 31/08/2019”

 1. Lạy chúa tất cả những gì con đang có tất cả là đều là hồng ân chúa đã ban cho con.xin chúa hãy hướng dẫn chúng con để chúng con biết quan lý và sử dụng theo thánh ý chúa xin chúa hãy giúp chúng con biết sinh hoa kết trái từ những gì chúa đã ban cho con vì chúa đã biết khả năng môi người chúng con xin chúa hãy làm cho chúng con trở thành những đây tớ trung thành cua chúa amen

 2. Lạy CHÚA là CHÚA tể càn khôn
  CHÚA có LỜI ban sự sống đời đời
  xin cho con biết lắng nghe LỜI CHÚA và đem ra thực hành
  TẠ ƠN CHÚA amen

 3. Lạy Chúa xin cho con đức tin vững vàng để bước theo Chúa. Xin Chúa KiTô xót thương ban ơn soi sáng cho hai con được trở về sum hợp bên nhau. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu xin Chúa nhận lời con nguyện xin…AMEN

 4. Thời kỳ cùng tận của vạn vật gần đến rồi!Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện.Trước hết anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi (1Pr4;7-8)

 5. Khá lắm!hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh.Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh (Mt 25;23)
  Lạy Chúa, Lời Chúa là đèn soi cho con bước và là ánh sáng chỉ đường cho con đi.Xin cho con biết sử dụng của cải, thì giờ.v.v.sao cho đẹp ý Chúa, để xứng đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời Amen

 6. Dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người . Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác .
  ( 2 Cr 5, 9 – 10 )
  Tình yêu không biết đến sợ hãi ; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo .
  ( 1 Ga 4, 18 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *