ThơVN.Net

Thông báo mới

  • Hiểu cho một người Hiểu cho một người

    Tôi chẳng còn muốn hát nhưng câu ca, Khi trong tôi chỉ toàn là…nước mắt! Chẳng còn dám thêm một lần gom nhặt, Cái thứ tình…người trách lẫn người mong....

    118 lượt xem

Thơ Đọc Nhiều