ThơVN.Net

Thông báo mới

  • ...làm thơ! …Làm thơ!

    NHỮNG khi buồn tôi lại làm thơ, Ai cũng nghĩ chỉ là mơ là mộng… Chẳng bỏ mặc cảm xúc nơi đáy lòng, Mà đặt mình trong những thứ “vẩn...

    185 lượt xem

Thơ Đọc Nhiều