ThơVN.Net

Thông báo mới

  • Lặng Lặng

    Nhẹ nhàng bước trên con đường thân quen Tôi lặng người nhìn dòng đời thay đổi Mới ngày nào còn bỡ ngỡ không thôi Mà giờ đây sắp xa lìa...

    149 lượt xem

Thơ Đọc Nhiều