Posted onVTC | Các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam thuộc nhóm Đông kinh cổ nhạc đã phải dành nhiều thời gian tìm hiểu và tâm huyết trong việc phục chế những loại nhạc cụ cổ truyền.

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: link danh muc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *