2 Replies to “Tán Tỉnh Bằng Tiếng Anh – 3 Pick-up lines”

  1. cái này chỉ nên áp dụng khi bạn đẹp và tự tin thôi . Chứ không có 2 cái đó mà nói kiểu đó thì ngta sẽ nghĩ bạn không được bình thường =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *