One Reply to “tập thể dục buổi sáng để học toán tốt hơn”

  1. thảo nào em quay xuống nhìn bài bạn đau cổ lắm
    hoá ra trước giờ kiểm tra là phải khởi động để quay cóp cho thuận buồm xuôi gió!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *