Posted onCụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một nhà nho yêu nước. Là người đã tạo ra một vĩ nhân, một thiên tài kiệt xuất và danh nhân văn hóa thế giới – Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Để tỏ lòng biết ơn, đoàn chúng Tôi đã đến thắp người và tưởng nhớ đến công lao to lớn của người!
#QuýBạcLiêu

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://thovn.net/category/bat-dong-san

2 Replies to “tham quan di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (cha Bác Hồ)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *