14 Replies to “Thăm Trại Đúc Gà Tại Phú Yên | Chia Sẻ Cách Chọn Những Con Gà Tơ Gà Chiến Hay | TNTV”

  1. kiểm tra rồi mà vô k như ông nói còn con nào mình k bắt thi kêu bán cho nguoi ta đá k con nào chịu nỗi tin k toàn 10 tơi 15 phút gà nguoi ta hư có phải lừa đảo k các bạn

  2. đá trung quốc cái lồn việt nam chưa xong gà kêu đá chân máu mủ thật ra đá thua con ga thịt coi chừng bị lừa đó

  3. hỏi thì phó hứa nói kêu tại tiền đó mua gà vậy mà bạn biết gởi từ phú yên vào thi các bạn nghi coi
    máy chịu ma được vài cực thit gà thi mua làm gi hả nói xạo lồn là chính

  4. các bạn dừng nghe
    toàn là xạo gởi vào tui 2 con đã như cái lồn má
    gọi thi nói gà lỗi nhung 1 con chớ 2 con nhu lôn họ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *