2 Replies to “Thánh Ca Tin Lành Truyền Thống Tuyển Chọn”

  1. Mong được giới thiệu tựa đề bài háthoặc số bài trong thánh ca đễ tín hửu dễ theo dỏi hát theo trong giờ lễ bái, ngoài ra mỗi bài hát đều bị gián-đoan lâu quá !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *