35 Replies to “Thầy Bói ĐM – (Hài Tục Tĩu) Phong Lê, Vu Râu”

  1. Đụ má vắng vẻ vậy 2thang đè 2con nhỏ đó ra xơi luôn đi chứ cói là con cặt gì😅😅😅😅😅😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *