36 Replies to “Thử cho cá Cờ Đen chiến đấu với mahachai thái và chuẩn bị đi xúc cá lia thia”

  1. Hồi xưa lúc nhỏ, được cậu bắt cho 1 bầy cá lia thia từ Quảng Ngãi vào, có rong hay bèo thì màu cá lên đẹp lắm, có sọc đỏ hay sao đó lâu quá ko nhớ, bây giờ không biết ở đâu có thể bắt được loại này

  2. Cá thái chỉ đa dạng màu sắc còn để chọi (đá) phải là cá chọi ngày xưa bé mình vẫn hay mua có 2 loại 1 loại đuôi dài ( đuôi quả đào) và loại đuôi cộc. Loại này chọi đòn mau và cắn nhiều. Cá thái xem nó chọi thấy chán. Bây giờ ng ta nuôi cá thái hết ko còn thấy cá chọi ta nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *