5 Replies to “Thuê giang hồ 1 tỷ đồng chém chồng, Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái lĩnh 18 tháng tù”

  1. phụ nữ thuê người chém chồng cũ thật đáng sợ. chỉ gì tham tiền mà họ bất chấp tù tội.. bs quốc thái làm thẩm mỹ rất đẹp và anh ta kiếm tiền rất tốt.. mấy năm trước tôi có gặp Ngọc và bs thái này để làm thẩm mỹ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *