15 Replies to “Thủy thủ Mặt trăng chuyển đổi sang nữ hoàng Neo Serenity”

  1. Thủy Thủ Sao Thổ : Không cần phải tuyệt vọng vì trong thời khắc tận diệt, hy vọng và sự tái sinh vẫn luôn tồn tại, và người mang lại chúng chính là cô…Siêu Thủy Thủ Mặt Trăng
    Thủy Thủ Sao Mộc : Đằng đó chính là…
    Thủy Thủ Sao Kim : …Tân Nữ Hoàng Serenity
    Luna : Cả thành phố đang khôi phục lại nguyên trạng
    Tuxedo Mặt Nạ : Đấng Cứu Thế…chính là em sao, Serenity?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *