Posted onThi đua sản xuất kinh doanh giỏi là 1 trong 3 phong trào thi đua lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã được các hội viên nông dân trong tỉnh Vĩnh Long tích cực hưởng ứng.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *