2 Replies to “THVL | Sức khỏe của bạn: Thoái hóa gai khớp gối – Cách chữa trị”

  1. tôi cũng bị thoái hóa khớp gối và nhơ người quen giới thiệu dùng cao ngựa mông cổ thấy đỡ hẳn. cảm ơn rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *