Posted onDã ngoại Thác Bồn Dòng thác cao hơn 100m, chảy dài theo triền đá, ngày đêm tuôn những cột nước trắng xóa.
Thác Hồng Sơn đổ xuống từ một khe suối từ trong lòng đất. Đây là những hình ảnh cận cảnh những cụm nước. Vào mùa mưa, nước thác chảy rất mạnh.
Link:

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thovn.net/category/cong-nghe/

One Reply to “Tiên cảnh thác Bồn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *