One Reply to “Tiếng chim chìa vôi đầu trắng .chìa vôi đất”

  1. Chim chìa vôi đầu trắng .hay còn gọi là chim triền chiện theo vùng miền .đến mùa thu chúng thường tụ tập thành đàn lớn đi kiếm ăn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *