48 Replies to “TikTok bộ đội hay nhất”

  1. Nhìn cảnh này nhớ lại 2000 trung đoàn 95 quân khu 5.. Nhớ lắm những tháng ngày vất vả nhưng vui..kỷ niệm ùa về

  2. Đi lính thời bình .! Khổ nhất lúc đi diễn tập và cũng là sướng nhất của đời lính nghĩa vụ.!

  3. Bộ đội chó,câu tao hay chửi khi đi nghĩa vụ 1 lũ sỹ quan bụng phệ tham nhũng ăn nhậu suốt 1 đất nước tồi tệ về mọi mặt mà cứ nghĩ thời này đc sống vậy là tốt rồi..cho 1 ổ bánh mì xây cho cái rạp xiếc mọi người đều hài lòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *