19 Replies to “Tóc vẫn rụng như lá mùa thu”

  1. Những gì rất, rất dài tóc. Tôi rất yêu nó. Tôi là một người đàn ông Pháp và tôi chưa bao giờ thấy mái tóc dài như vậy ở Pháp. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ cắt nó. Tôi là một nhà tạo mẫu tóc nhưng đặc biệt là một nhà sản xuất tóc giả và tuy nhiên, tôi sẽ không cắt tóc của bạn, bởi vì tôi cũng có thể mua và sử dụng tóc rơi: tất cả tóc trên bàn chải, lược của bạn và khi bạn rửa chúng, thậm chí là tóc là hỗn hợp. Tôi có thể sử dụng và trước đó, mua tóc rụng của bạn nếu bạn muốn nó. Tôi có thể giải thích cho bạn cách làm và cách nó sẽ xảy ra, và có lẽ bạn sẽ giữ mái tóc rụng của mình để bán nó với tôi? Tôi hy vọng điều đó. Bạn có thể liên hệ với tôi tại cheradameveux@yahoo.co.uk nếu bạn muốn biết thêm về nó. Giá của tóc rơi tùy thuộc vào độ dài tối đa của tóc. Và trong trường hợp của bạn, bạn sẽ nhận được mức giá tối đa cho chắc chắn. Hẹn sớm gặp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *