48 Replies to “Tổng hợp những pha kết liễu trong Mortal Kombat”

  1. Khúc 6:15 đấm bể chim luôn,giờ đéo đái được nữa,qua thái lan chuyển giới thành gái đê

  2. Phải gọi là dị không tả được.
    Mấy thứ vũ khí tối tân ngày nay cũng khó mà sánh với độ giết người nhanh và dị như này.
    P/s: Thích SUB-ZERO vì thích BĂNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *