17 Replies to “TOP 30 kiểu tóc ngắn đẹp 2018 của Mỹ Nhân”

  1. Mặt đẹp thì dù cạo trọc vẫn có nét xinh -_-
    Chứ xấu như cái lông triệt v thì để kiểu j cux xấu -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *