13 Replies to “TOUR 1-5 . ĐẠI NAM – TÒA THÁNH TÂY NINH – MA THIÊN LÃNH – HỒ DẦU TIẾNG”

  1. Có duyên thật . Bữa e mượn nón của a chụp hình . Trong chùa toa thành . E và bạn đi hai chiếc sonic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *