7 Replies to “TPHCM chỉ đạo khẩn vụ án ông Nguyễn Hữu Tín”

  1. Ông Nguyễn Hữu Tín vô tội. Dân Sài gòn mang ơn Ông. Đề nghị trả tự do
    Ông Tín.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *