One Reply to “Trần Văn Hạ [Vlog Ha] – Giới thiệu quyển sách 300 trò chơi tư duy của sinh viên ở trường HarVard”

  1. cảm ơn b đã giới thiệu cho mn sách hay.mình có góp ý b nên ns rành mạch hơn,phát âm chuẩn hơn xíu nhé.tốt hơn b nên chuẩn bị nd trk khi ns và giới thiệu nội dung cuốn sách nhiều hơn nữa là 2 cái bìa sách.mình k bt bên trong nó viết j mà từ đầu đến cuối chỉ nghe từ rất hay của b.b có thể nghe hoặc k… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *