26 Replies to “[Trực Tiếp] Doremon truyện dài – Nobita và Truyền Thuyết Người Cá (Thuyết Minh)”

  1. Bác gái thiệt là dễ thương wá😂😂câu này mắc cười ghê, mà sao Doraemon kêu là mẹ Nobita là mẹ còn Doraemi lại kêu là bác gái ta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *