17 Replies to “Tự động viết hoa đầu dòng trong Word”

  1. Anh có thể chỉ giúp làm thế nào để sửa lỗi những chữ như :ở, ờ, ừ,ồ,ố…không tự viết hoa được ở đầu dòng hoặc sau dấu chấm mà phải nhấn phím caps lock hay shift thì mới được.
    Cảm ơn anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *