29 Replies to “Tư vấn chọn kiểu tóc ngắn phù hợp”

  1. Để tóc ngắn chưa bjo nghĩ k mái là đẹp thế mad để k có mái cái
    Mặt thay đổi hẳn
    Ahihi
    Thích

  2. T để tóc dài họ bảo tóc ngắn m hợp hơn và khi t để tóc ngắn họ bảo ' 't vẫn thấy m để tóc dài đẹp hơn thôi dẹp mẹ đy mé tin cm lời ns của ai cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *