16 Replies to “Tư Vấn Kiểu Cắt Kiểu Tóc Cho Tuổi 30+ Ăn Gian Tuổi ★Tóc Đẹp★”

  1. mình tóc dài Và dày gương mặt dài thì hợp với kiểu nào ạ.mong tư vấn dum Mình với.thank nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *