31 Replies to “UNBOX MANGA_SHOPEE NHÓC MIKO VÀ MIKO SELECTION [OTAKUMOTSACH]”

  1. bạn sướng quá.ước gì minh có cả từng đó truyện thì sướng biết mấy.(mình cũng rất thích truyện manga)
    bạn mua ở shop nào vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *