Posted onAi bảo Kế Toán chỉ gắn liền với những con số khô khan ?
Ai bảo Ngành Luật chỉ biết nguyên tắc và khuôn khổ ?
Nhưng với V.L.C thì KHÔNG
Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của Tuổi Trẻ

V.L.C – LÀM HẾT SỨC – CHƠI HẾT MÌNH
♥♥♥♥♥

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *