7 Replies to “Việt Nam, đỉnh cao của lạ thường!”

  1. Nêu cac tô chuc quôc tê con tin loi noi cua chinh quyên vn thi dân viêt con nhuc khô va ngheo bẻn bên vung

  2. Gian lận.gian dối . dối trá trơ trẽn .lươnn lẹo… là đỉnh cao trí tuệ của. chủ nghĩa cộng sản….

  3. không la đâu. ? tụi nó giả điên giả khùng đó. .những chuyện không thê dau được nửa kg giải thích được là nó sẽ gia dien đó mà. ..chuyện này cũng thường thôi. ? ? ?

  4. Bọn tập đoàn Mafia cộng sản họ bất tài trong kinh doanh,,chỉ có tư duy ăn cắp, tham lam của công và bức hại quyền lợi của người dân nghèo vào tay của phe nhóm minh.
    – Cộng sản là: Cần cù + Ngu dốt = PHÁ HOẠI.
    Người miền Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *