Posted onVKL Đầu tháng 12 cũng là VKL có giải cuối cùng cua năm 2019.
Máu lửa, tính toán, chiến thật, Tất cả đều Căng như những cuộc đua Phong Trào.
Nhóm +46
1 Clau
2 Cứ Như Thế
3 Việt Cường Trần
4 Doanh Nguyễn
5 Chí Thahf Phạm ( Mèo Già)
Nhóm Trẻ: 45-
1 Ngọc Nguyễn
2 Lương Tuấn Việt
3 Ly Văn Tuấn
4 Minh Tuấn
5 Nguyễn Cường

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thovn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *