25 Replies to “Xem vảy gà ĐỘC hay nhất của người xưa truyền lại”

  1. Chỉ có mấy kẻ thua cuộc mới hay xem vảy gà,gà hay chọn dòng đéo phải ở vảy đâu.

  2. e có gà quyèn tram va hai giò luon ai củng che hét dó e ko bt sao nua a e chỉ e di.nhug e dem di dá an 4 cái

  3. Mình có Con gà xám chân xanh 3 hang vẩy ai can liên he 0375492127 minh quay Cho xem nó mới 4thang tuổi ak

  4. Gà cựa sắt cả 2 chân đều có yểm nguyệt,nhật thới .nhưng lại có vảy đâu đầu thì đá giỏi k các sư kê chỉ giáo e với

  5. ae cho minh hoi cái… ga cua mình chân có 7 vảy từ dưới lên, loại vảy giong Hinh vảy phủ địa ấy. co choi đi ko z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *