ThơVN.Net

Thông báo mới

Yêu thầm

“Anh nhớ không người chờ anh mỗi lúc…

Nơi thánh đường thúc giục những yêu thương!”

 

Em lại gặp anh nơi chốn cũ!

Đôi mắt buồn bước vội qua nhanh,

Thầm ao ước giấc mộng chẳng thành,

Lặng nhìn anh nơi dòng người vội vã.

 

Yêu thầm

 

Anh đứng đó…là một người xa lạ!

Nhưng nơi này…e vất vả tìm anh.

Như sợ rằng duyên phận ấy mong manh!

Có lại gặp anh…gặp anh nữa?

 

Để rồi khao khát những cơn mưa,

Giữ bước chân anh những chiều thong thả.

Giá được bên anh…chẳng rời xa!

Chỉ cần thấy và yêu anh lặng lẽ.

 

Vẫn mãi là…một thứ tình đơn lẻ,

Cùng với anh…sẽ chẳng thể là em.

                                         -TD-

Thơ Đọc Nhiều